Her kommer info. vedr. LU Generalforsamling

Generalforsamling

Torsdag 19. marts 2020, kl. 19.00 på Glentevej 5, Lemvig.

Dagsorden efter vedtægterne.

Husk tilmelding til spisningen, kl. 18
(Senest mandag 16. marts 2020 på 2462 9562).